Skip to main content

Juridiske retningslinjer

Dette nettstedet er publisert av Janssen-Cilag AS, som har det hele og fulle ansvar for innholdet. Informasjonen på dette nettstedet overholder gjeldende markedsføringsbestemmelser og lover for distribusjonen i Norge Nettstedet er kun tiltenkt norske helse- og sykehuspersonell. Hvis du leser dette utenfor Norge, er det ikke sikkert at denne informasjonen er velegnet for deg. Leger skal rådføre seg med lokal forordningsinformasjon, og pasienter skal rådføre seg med lege eller farmasøyt for å kartlegge de lokale forholdene for korrekt bruk og sikkerhetsinformasjon. Vær oppmerksom på at selskapet ikke kan gi råd om personlige medisinske spørsmål.

 

Innholdet på dette nettstedet eies og kontrolleres av Janssen-Cilag AS og er beskyttet av lover om opphavsrett med global gyldighet. Du kan laste ned informasjon til privat bruk og til ikke-kommersielle formål, men ingen modifikasjon eller ytterligere reproduksjon av innholdet er tillatt. Innholdet skal for øvrig ikke kopieres eller brukes på noen annen måte.

 

Janssen-Cilag AS vil gjøre alle rimelige forsøk på å sikre at informasjonen på dette nettstedet holdes oppdatert, men selskapet fremlegger ingen fremstilling, garanti eller forsikring hva angår informasjonens nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet. Janssen-Cilag AS skal ikke holdes ansvarlig for noen skade som skyldes din tilgang til, eller manglende tilgang til, dette nettstedet.

 

Dette nettstedet kan omfatte linker eller henvisninger til andre nettsteder som er publisert av andre selskaper, enkeltpersoner eller organisasjoner, men Janssen-Cilag AS har ikke noe ansvar for innholdet på slike steder eller for noen skade som oppstår som en følge av dette innholdet. Eventuelle linker til slike nettsteder er stilt til rådighet til gagn for nettstedets brukere. Varemerker, servicemerker, handelsnavn, visuelle fremstillinger og produkter som vises på dette nettstedet, er beskyttet i så vel Norge som internasjonalt. Ingen bruk av noen av disse er tillatt uten skriftlig godkjenning fra Janssen-Cilag AS, med unntak av til identifisering av selskapets produkter eller tjenester.

 

Enhver kommunikasjon sendt via dette nettstedet, reguleres av våre 'Retningslinjer for personvern'.

 

Enhver kommunikasjon som sendes via dette nettstedet, eller som på annen måte sendes til Janssen-Cilag AS via elektronisk e-post, gjøres på ikke-konfidensiell basis. Janssen-Cilag AS plikter ikke å la være å reprodusere, publisere eller på annen måte bruke slik kommunikasjon på noen måte eller til noe formål. Janssen-Cilag AS skal stå fritt til å bruke eller kopiere innholdet i enhver slik kommunikasjon, inklusive eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller ekspertise som diskuteres der, til noe formål, deriblant utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester.

 

Avsenderen av slik kommunikasjon som sendes via dette nettstedet, eller som på annen måte sendes til Janssen-Cilag AS, skal være ansvarlig for innholdet og informasjonen i den, også informasjonens sannferdighet og nøyaktighet. Dette nettstedet tilbys som en tjeneste til brukerne. Janssen-Cilag AS forbeholder seg retten til når som helst å slette, modifisere eller supplere innholdet på dette nettstedet uten ytterligere varsling.

 

Disse juridiske retningslinjene ble oppdatert i desember 2009.